Агрохимикатлар

АБАЛОН 1,8 % эм.к.

Иссиқхоналарда сабзавотларни ҳимоя қилиш учун жуда самарали ичак орқали қирувчи инсектицид ва акарицид

ПРЕПАРАТИВ ШАКЛИ: Эмульсия концентрати(эм.к.)

ТАЪСИР ЭТУВЧИ МОДДА: Абамектин, 18 г/л

ИШЛАБ ЧИКАРУВЧИ: Arysta Life Science

КАДОК: 1л пластик бутилБУЮРТМА БЕРИШ

Экин тури Сарф меъери га/кг еки га/л Кайси касалликка карши ишлатилади Ишлов бериш усули ва вакти Йигим олдидан охирги ишлов бериш вакти Максимал ишлов бериш даври
Гуза 0,4-0,5 Трипс, уримчаккана, гуза тунлами Усимликнинг усув даврида пуркаланади 30 2

АБАЛОН говакловчи пашшалар личинкаларини, трипсларни ва каналарни самарали ўлдиради. Препаратни ўсимликка қўллаганидан кейин 2 соат ичида у баргларга паренхимада омборлари ҳосил қилиб, тўқималарга тўлиқ кириб боради. Паренхимани ва ўсимлик шарбатини истеъмол қиладиган фитофаглар АБАЛОН ни ўзлаштиради ва ўлади ва энтомо - ва аrарифаглар (фойдали ҳашаротлар ва каналар), препарат ўсимликнинг юзасида тез парчаланиши туфайли, фойдали ҳашаротлар сони доимий равишда ўсиб боради.

Препаратнинг контактли таъсири фақат ишлов бериш пайтида барглардаги вояга етган ҳашаротларига таъсир қилади. Ҳашаротларнинг фалажланишига ва кейинчалик уларнинг ўлимига олиб келади. Асосан, зараркунандаларга ичак таъсири юзага келади. Абамектиннинг фаол моддаси барг тўқималарига тез кириб борадиган хусусиятга эга ва 2-3 ҳафта давомида у эрда қолади. Зараркунандалар 3-5 соат ичида овқатланишни тўхтатадилар, фалаж бўлиб, кўп ўтмай, 3-5 кундан кейин ўлишади.Ушбу ҳусусият туфайли ўсимликни кон ҳашаротларидан ҳимоя қилиш мумкин, уларнинг личинкалари барглар ичида ривожланади. Афсуски, уларнинг ҳаёт излари жуда кеч кўринмоқда. Шунинг учун, авермектин гуруҳининг қоришмаси хашоратларга қарши қарши курашишда ва профилактикада энг яхши восита ҳисобланади.